Základní škola Mšeno
Základní škola Mšeno

Nákup ICT vybavení z programu MSMT-34107/2020

MŠMT

Finančních prostředky v oblasti regionálního školství uvolněných na pořízení technického vybavení základních škol pro zajištění distanční výuky.

17. 8. 2020 bylo rozhodnuto o realizaci projektu na základě uvolnění finančních prostředků v oblasti regionálního školství uvolněných na pořízení technického vybavení základních škol – čj. MSMT-34107/2020 - Stanovení dalších finančních prostředků pro základní školy zřizované krajem, obcí nebo dobrovolným svazkem obcí na rok 2020 ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 889/ č. 1209 a v souladu s usnesením vlády č. 845 ze dne 17. 8. 2020 k žádosti o navýšení rozpočtu kapitoly 333 MŠMT na zajištění finančních prostředků v oblasti regionálního školství na pořízení technického vybavení základních škol.

V ZŠ Mšeno jsme na poradě rozhodli, že z finančních prostředků projektu budou objednány notebooky pro pedagogy i žáky. Byl proveden dotazníkový průzkum mezi žáky a zjištěna jejich technická připravenost a vybavenost pro případ distančního způsobu výuky. 

Dle normativu ostatních neinvestičních výdajů na 1 učitele, který byl stanoven ve výši 20 000 Kč, připadla pro ZŠ Mšeno (REDIZO – 600047695, IČ - 67799400; počet učitelů 21,9584) částka 439 168,- Kč.

Předmětem byla dodávka kancelářských notebooků k podpoře případné distanční online výuky pro pedagogy a dále pro žáky, kteří prokazatelně nemají doma technické vybavení pro zapojení do online výuky.

Bylo vyhlášeno výběrové řízení v součinnosti se zřizovatelem MěÚ Mšeno a osloveno 5 dodavatelů. Nabídky byly 21. 9. 2020 hodnoceny podle jejich ekonomické výhodnosti a splnění základních požadavků na technické parametry.

Vzhledem k potřebám, požadavkům a možnostem ZŠ Mšeno byla vyhodnocena jako nejvýhodnější nabídka firmy František Houska se sídlem Josefská 723, 27601 Mělník, IČ 11286211 a sepsána kupní smlouva. Dodávka byla uskutečněna 29. 9. 2020.

Z finančních prostředků - čj. MSMT-34107/2020 - bylo pořízeno 19 ks notebooků HP pro pedagogy a 13 ks notebooků HP pro žáky pro případ zapůjčení v době distančního režimu výuky.

7. 10 . 2020 byly pořízené notebooky zapůjčeny do užívání pedagogům - celkem 17 kusů.

Bohužel hned v zápětí jsme museli řešit přechod na distanční výuku žáků ZŠ. Z pořízených žákovských notebooků již 8 zařízení bylo zapůjčeno a slouží žákům k plnění výuky v distančním režimu.  

 

Datum vložení: 12. 1. 2021 22:18
Datum poslední aktualizace: 12. 1. 2021 23:38
Autor: Správce Webu

Sportuj ve škole

sportuj ve škole

Mléko do škol

mléko do škol.

Olympijský víceboj

sazka

Ocenění

ocenění

Projekty

eu_vzdelavani_logoirop_logoeupenize_zs
projekt