Základní škola Mšeno
Základní škola Mšeno

Pedagogický sbor ZŠ

Pedagogičtí pracovníci od 1. 9. 2007

Titul Jméno    
Mgr. Zdeněk BERGL

učitel II. stupně - F, Ch, Pč,

odchod 30. 6. 2008
Mgr. Hana DUSÍLKOVÁ (Rašáková) učitelka II. stupně, Čj, D odchod 30. 6. 2013
  Milena DVOŘÁKOVÁ (Baďurová) vychovatelka ŠD1  
Ing. Štefan DVORŠČÍK učitel II.stupně - ICT, M, Tv; koordinátor ICT; třídní IX.A, správce sítě a webu  
Mgr. Zdeněk DVOŘÁK učitel I. stupně, Aj 1. 9. 2009 až 30. 6. 2018
Mgr. Ivana EGRTOVÁ učitelka I. stupně 3. 9. 2013 až 30. 6. 2014
  Miloslava FANTOVÁ vyučující Ma v 2.Sp 1. 9. 2008 až 30. 6. 2009
Mgr. Hana KOLUMPKOVÁ (Házová) učitelka I. stupně na MD
Mgr. Alena KAULEROVÁ učitelka I. stupně, Aj odchod 30. 6. 2009
Mgr. Vladislava KAULEROVÁ-VAŇKOVÁ učitelka II. stupně, Čj, Z, D na MD
Mgr. Martina KLEMENTOVÁ učitelka II. stupně, Hv, Etv, VkO, VkZ,  třídní VI.A  
  Tomáš KINDL učitel II. stupně - Hv, Pč odchod 30. 6. 2011
  Michal KRČMÁŘ učitel II.stupně - Tv, Z, Nj, Aj odchod 14. 9. 2008
Mgr. Jaroslav KŮTEK učitel I. stupně + Pč, třídní IV.tř.  
Mgr. Veronika KŮTKOVÁ učitelka I. stupně, Aj, Pč, Dě 1. 9. 2015 až 30. 6. 2016
Mgr. Renata KŮTKOVÁ učitelka I.stupně, Aj, třídní II.A  
Bc. Milada KŘÍŽOVÁ učitelka II. stupně, Vv, Aj, Pč odchod 30. 6. 2015
Mgr. Jaroslava MATÚŠKOVÁ učitelka I. stupně, třídní I. tř.  
Mgr. Anna MOKRÁ učitelka přípravné třídy odchod 30. 6. 2008
Mgr. Hana NEČASOVÁ zástupkyně ředitelky, učitelka Tv, preventistka BOZP, PO, metodik primár. prevence  
Mgr. Radka NEČASOVÁ učitelka II. stupně, Tv, Př, Ze, třídní VIII.B nástup 1. 9. 2016
  Petra OUPICKÁ na MD nástup 1. 9. 2014
Mgr. Markéta PALKOSKOVÁ učitelka I. stupně,  logopedický nácvik odchod 30. 6. 2021
Mgr. Jan PODPĚRA učitel II. stupně, M, F, Aj, Nj, třídní VII.B  
Mgr. Věra PODPĚROVÁ učitelka II.stupně, Fy, Ma, třídní VII.A nástup 1. 9. 2008
Mgr. Veronika SKOPCOVÁ učitelka II. stupně, Čj, Hv, Nj nástup 1. 9. 2017
Ing. Daniela SOBOTKOVÁ učitelka II. stupně, M, Př, Ch, koordinátor EVVO, třídní IX.B  
Mgr. Daniela ŠANOVCOVÁ učitelka II. stupně, Dě, VkO 1. 9. 2017 až 30. 6. 2018
Mgr. Helena ŠMÍDOVÁ učitelka II. stupně, Vv, Pč, Nj, třídní VIII.B

nástup 1. 9. 2015,

nemoc

  Jan ŠUBRT učitel II. stupně - Tv, Z 15.9. 2008 až 30. 6. 2009
Mgr. Jiřina TRUNKOVÁ ředitelka, učitelka II. stupně, Čj, Nj a výchovná poradkyně  
Mgr. Lenka TYLOVÁ učitelka I. stupně, třídní II.B  
  Magda VAŇKOVÁ vedoucí vychovatelka, ŠD2  
Mgr. Zdeňka VYHLASOVÁ učitelka Aj, Př, Z, třídní VI.B nástup 1. 9. 2009
Ing. Kateřina HOMUTOVÁ učitelka II. stupně, Čj, Aj a Nj nástup 1. 9. 2019, odchod 31. 1. 2020
Bc.

Věra BOUČKOVÁ (Podráská)

učitelka II.stupně,  Aj, Čj, Nj 2. 9. 2019
  Vratislav SÝKORA učitel II. stupně - Pč, Tv 1. 9. 2011 - 30. 6. 2012
  Alena VAŠÍČKOVÁ asistentka pedagoga 1. 9. 2010 - 30. 6. 2014
  Ivana RUMANKOVÁ asistentka pedagoga nástup 1. 9. 2016
  Jitka BASTL HOŘÁKOVÁ asistentka pedagoga, ŠD 3 nástup 1. 9. 2016
  Bohumila BIDLOVÁ učitelka HV

1. 9. 2016 - 30. 6. 2017,

1. 9. 2018 - 30. 6. 2021

  Kateřina DRECHSLEROVÁ učitelka II. stupně, Pč, Dě, Tv, VkO, VkZ, Z nástup 1. 9. 2017
  Klára GÜLLOVÁ asistentka pedagoga nástup 1. 9. 2017
  Eva KRATOCHVÍLOVÁ učitelka I. stupně, třídní III. třídy nástup 1. 9. 2016
  Kateřina KSANDROVÁ asistentka pedagoga nástup 1. 9. 2018
  Pavlína BENEDETTIOVÁ asistentka pedagoga, ŠD3 nástup 1. 9. 2017
  Jitka ŠPETLÁKOVÁ asistentka pedagoga nástup 1. 9. 2018
Mgr. Eva MALÁ učitelka 1.stupně, třídní V. třídy nástup 1. 9. 2018
Ing. Petra PROCHÁZKOVÁ učitelka 2.stupně, Ma, Čj, Ze, Nj, třídní VIII.A  
  Markéta PAWLASOVÁ asistentka pedagoga nástup 16. 9. 2019
  Petra VITINOVÁ učitelka 2.stupně, Čj, Nj, Tv nástup 1. 9. 2020
Mgr. Alena JEŽKOVÁ učitelka 2. stupně, Vv a Pč nástup 1. 9. 2020
  Lenka NEČASOVÁ asistentka pedagoga nástup 1. 9. 2020
  Dana PALUSKOVÁ asistentka pedagoga nástup 1. 9. 2020
Ing. Pavel POKORNÝ učitel 2. stupně, AJ nástup 1. 9. 2021
  Daniela SASKOVÁ asistentka pedagoga nástup 6. 9. 2021
  Tomáš SEDLÁK učitel 2.stupně, TV nástup 14. 10. 2021

Původní web ZŠ Mšeno

Datum a čas

Dnes je sobota, 25. 6. 2022, 6:10:07

Sportuj ve škole

sportuj ve škole

Mléko do škol

mléko do škol.

Olympijský víceboj

sazka

Ocenění

ocenění

Projekty

eu_vzdelavani_logoirop_logoeupenize_zs
projekt