Základní škola Mšeno
Základní škola Mšeno

Výchovné poradenství

Obecným východiskem výchovného poradenství je školský zákon, dále pak vyhláška š.73/2005 Sb. ve znění pozdějších předpisů – vyhláška č. 147/2011 Sb.

Výchovným poradcem na Základní škole Mšeno je Mgr. Jiřina Trunková, tel. 315693140,

e-mail: zs.mseno@seznam.cztrunkovaj@zsmseno.cz

Školský poradenský tým dále tvoří:

Metodik prevence: Mgr. Hana Nečasová
Speciální pedagog: Mgr. Markéta Palkosková

Naše škola spolupracuje i se školskými poradenskými pracovišti, např. PPP Mělník, SPC Mladá Boleslav, SPC pro žáky zrakově postižené, nám. Míru, Praha 1.

Mezi poradenské služby se řadí:

- Kariérové poradenství (volba povolání)
- Vyhledávání a orientační šetření žáků, jejichž vývoj a vzdělávání vyžadují zvláštní pozornost
- Zprostředkování diagnostiky pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami
- Příprava podmínek pro integraci žáků se SPU
- Pomoc žákům – cizincům
- Shromažďování odborných zpráv a informací o žácích v poradenské péči
- Vedení písemných záznamů

Více viz dokumenty na www.msmt.cz.

Původní web ZŠ Mšeno

Datum a čas

Dnes je sobota, 25. 5. 2024, 13:06:09

Sportuj ve škole

sportuj ve škole

O-Z-M do škol

SZIF

Olympijský víceboj

sazka

Ocenění

ocenění

Projekty