Základní škola Mšeno
Základní škola Mšeno

ŠVP

Školní vzdělávací program

Nová verze ŠVP pro ZV ZŠ Mšeno, č. j. 381/2021 platná od 1. 9. 2021

Do nové verze ŠVP jsme zapracovali změny z revize RVP ZV v oblasti  informačních a komunikačních technologií (ICT) platné od 1.9.2021. Revize informatického kurikula byla usnesením vlády ČR č. 927/2014 schválena 12. listopadu 2014 jako součást Strategie digitálního vzdělávání ČR do roku 2020.

ŠVP ZŠ Mšeno je v tištěné podobě k nahlédnutí u ředitelny vedle nástěnky ŘŠ.

Starší verze s dodatky - ODKAZ

Platnost dokumentu od 1. 9. 2007 ve znění platných dodatků k ŠVP ZV od 1. 9. 2013

ŠVP vychází z obecných vzdělávacích cílů a klíčových kompetencí RVP ZV a z koncepce, která vznikla dvouletou snahou o inovaci pedagogického procesu a klimatu školy, analýzou vlastních možností a schopností pedagogického sboru, požadavků rodičů a navázáním na tradice školy.
Název ŽIVOT PRO ŠKOLU – ŠKOLA PRO ŽIVOT vyjadřuje základní myšlenku programu – otevřenost školy všem dětem, rodičům, veřejnosti – obsahem vzdělávání, demokratickými principy, chápáním žáka jako individuální osobnosti, diferencovaným přístupem, společnými prožitky.

Dodatky k ŠVP ZV ZŠ Mšeno:

Odkazy:

Sportuj ve škole

sportuj ve škole

O-Z-M do škol

SZIF

Olympijský víceboj

sazka

Ocenění

ocenění

Projekty