Základní škola Mšeno
Základní škola Mšeno

OP JAK - Šablony I

OP JAK - Šablony I

1. 8. 2023 - 31. 7. 2025
Projekt ZŠ Mšeno financovaný z dotace z Operačního programu Jan Amos Komenský (OP JAK)

ZŠ Mšeno podala žádost o dotaci v rámci výzvy č. 02_22_002 s názvem Šablony pro MŠ a ZŠ I v aktuálním znění, priority 2 – Vzdělávání,

MŠMT rozhodlo v řízení o této žádosti přijaté dne 26. 4. 2023 o poskytnutí dotace ve výši 2 177 088,00 Kč příjemci: Základní škola Mšeno, příspěvková organizace, Boleslavská 360, 27735 Mšeno, IČO: 67799400.

ROZHODNUTÍ O POSKYTNUTÍ DOTACE č. 22_002/0007592-01

Název projektu: OP JAK Šablony I pro ZŠ Mšeno

Registrační číslo projektu: CZ.02.02.XX/00/22_002/0007592

Pro realizaci projektu v rámci OP JAK byly vybrány šablony:

1.II/3 - 2.3 - Školní psycholog ZŠ - financování po dobu 17 měsíců do 31. 12. 2024 - pozice školního psychologa podpoří spolupráci pracovníků školy, podpoří rozvoj potenciálu žáků a  zlepší komunikaci s rodiči žáků.

1. II/7 - 2.2 - Vzdělávání pedogogických pracovníků ZŠ a ŠD - celkem 52 šablon - vzdělávání v akreditovaných kurzech přispěje k osobnostně profesnímu rozvoji pedagogů v oblastech, které vyplývají z aktuálních potřeb školy.

1. II/9 - 2.3 - Inovativní vzdělávání žáků v ZŠ a v ŠD - celkem 32 šablon - Šablony přispějí k rozvoji inovativních prvků vzdělávání v rámci vzdělávacího procesu. Šablony podpoří zapojení moderních technologií a výukových metod do výuky v jednotlivých předmětech vzdělávání.

Oznámení výběrového řízení - Výzva k podání nabídek na plnění veřejné zakázky malého rozsahu v uzavřené výzvě s názvem: „ZŠ Mšeno – dodávka 6 ks interaktivních třídílných tabulí s montáží“ - od 18. 9. 2023 do 29. 9. 2023  v 16.00 hod.

 

Datum vložení: 26. 7. 2023 22:37
Datum poslední aktualizace: 18. 9. 2023 0:10
Autor: Správce Webu

Sportuj ve škole

sportuj ve škole

O-Z-M do škol

SZIF

Olympijský víceboj

sazka

Ocenění

ocenění

Projekty