Základní škola Mšeno
Základní škola Mšeno

Přípravná třída

Ve školním roce 2007/2008 byla na naší základní škole zřízena přípravná třída pro základní vzdělávání, jejíž provoz se řídil zákonem č. 561/2004 Sb., § 47. Do této třídy docházelo po celý rok 11 žáků. Vyučující byla Mgr. Anna Mokrá, dlouholetá zkušená učitelka mateřské školy a 1. stupně ZŠ.
Režim třídy se řídil režimem doporučeným pro přípravné třídy, který byl nově upraven Školním vzdělávacím programem pro přípravné třídy. Žáci se ve třídě scházeli v osm hodin, během dopoledne probíhaly doporučené aktivity, poté odcházeli na oběd. Odpoledne mohli strávit ve školní družině, nebo např. na logopedickém nácviku.
Bohužel ve školním roce 2008/2009 se nám nepodařilo splnit literu zákona a přípravnou třídu nám krajský úřad nepovolil, vzhledem k malému počtu dětí, otevřít.

Původní web ZŠ Mšeno

Datum a čas

Dnes je úterý, 25. 6. 2024, 10:41:29

Sportuj ve škole

sportuj ve škole

O-Z-M do škol

SZIF

Olympijský víceboj

sazka

Ocenění

ocenění

Projekty