Základní škola Mšeno
Základní škola Mšeno

Družina a kroužky

Organizační struktura školní družiny

ZŠ Mšeno ve školním roce 2022/2023

  • Magda Vaňková – vedoucí vychovatelka
  • Pavlína Benedettiová - vychovatelka
  • Milena Dvořáková – vychovatelka
  • Lenka Nečasová - vychovatelka

1. oddělení ŠD – Milena Dvořáková

2. oddělení ŠD – Magda Vaňková

3. oddělení ŠD – Pavlína Benedettiová

4. oddělení ŠD - Lenka Nečasová

Petra Oupická – vychovatelka, v současnosti MD


OBECNĚ - Školní družina je rozdělena:

- 4 oddělení - ŠD1 až ŠD4 pro žáky 1. až 5. ročníku po max. 30 účastnících

Ranní provoz začíná v době od 6.15 h do 7.45 h. Ranní docházka není závazná a slouží i potřebám rodičů dětí, které jinak ŠD nenavštěvují.
Odpolední provoz ŠD začíná v 11.40 h a končí v 16.00 h.

Úplata za 1 dítě řádně přihlášené do oddělení školní družiny činí za 1 měsíc 100,- Kč od 1. 9. 2012. Tato částka platí i v případě docházky sourozenců do ŠD.

Číslo účtu - 163 347 076 / 0600, uvést jméno dítěte a uhrazeno za školní družinu

Vedoucí vychovatelka ŠD2 - Magda Vaňková

Vychovatelka ŠD1 - Milena Dvořáková

Vychovatelka ŠD3 - Pavlína Benedettiová

Vychovatelka ŠD4 - Lenka Nečasová 

(Petra Oupická - MD)

mbad mvansd

Provozní doba ŠD

V souvislosti s přísnějšími bezpečnostními opatřeními pro vstup do školní budovy je zaveden ve školní družině kontakt na mobilní telefony.

ŠD 1 - vychovatelka Milena Dvořáková - 775 277 885

Po - Pá: 11.40 až 16.00 hod.

ŠD 2 - vedoucí vychovatelka Magda Vaňková - 775 277 199

Po - Pá: 6.15 - 7.45 hod.
Po - Čt: 11.40 až 15.30 hod. a Pá - 11.40 - 13,50

ŠD 3 - vychovatelka Pavlína Benedettiová - 775 277 178

Po, Út, St: 12.35 až 15.30 hod. a Čt, Pá: 11.40 - 15.30

ŠD 4 - vychovatelka Lenka Nečasová - 775 277 689

Po, Út, St, Čt: 12.35 až 14.00 hod. a Pá: 11.40 - 14.00

Telefony fungují pouze v době provozu ŠD do 16.00 hod.

Telefon je možno využít, pokud má žák odejít z ŠD jinak, než je uvedeno v zápisním lístku a dítě nedodalo písemnou omluvenku. Zákonný zástupce sdělí odchod dítěte formou SMS.

Prosíme - telefonické hovory pouze ve výjimečných případech. Telefonování narušuje chod družiny.  

Provoz mobilních telefonů ŠD

V souvislosti s přísnějšími bezpečnostními opatřeními pro vstup do školní budovy je zaveden ve školní družině kontakt na mobilní telefony.

Kontakty na vychovatelky ŠD:

  • Vaňková - 775 277 199
  • Benedettiová - 775 277 178
  • Dvořáková - 775 277 885
  • Nečasová - 775 277 689

Mobilní telefon funguje pouze v době provozu školní družiny. Všechny telefony fungují každý den do 16.00 hod.

Telefon je možno využít, pokud má žák odejít z ŠD jinak než je uvedeno v zápisním lístku a dítě nedodalo písemnou omluvenku.

Zákonný zástupce sdělí odchod dítěte telefonicky nebo formou SMS.

Dostupnost mobilních telefonů ŠD:

Vaňková - ŠD2

Dvořáková - ŠD1

Benedettiová - ŠD3

Nečasová - ŠD4

  • Po - Pá: 6.15 - 7.45 hod.
  • Po - Pá: 11.40 - 16.00 hod. 

Sportuj ve škole

sportuj ve škole

O-Z-M do škol

SZIF

Olympijský víceboj

sazka

Ocenění

ocenění

Projekty

eu_vzdelavani_logoirop_logoeupenize_zs
projekt