Základní škola Mšeno
Základní škola Mšeno

Školní družina - plán akcí a informace

Vize:

„Družinu má každý rád, chodí se do ní pobavit, zasportovat, poučit a hrát.“

Školní družinu, našimi dětmi nazývanou "drůžu", navštěvuje ve třech odděleních 90 přihlášených dětí od 1. do 5. třídy.

  • Školní vzdělávací program pro školní družinu

Ranní provoz začíná v době od 6.15 h do 7.45 h. Ranní docházka není závazná a slouží i potřebám rodičů dětí, které jinak ŠD nenavštěvují.
Odpolední provoz ŠD začíná v 11.45 h a končí v 16.00 h.

Děkujeme všem, kteří nám pomáhají s materiálním a dalším vybavením.

  • Plán a informace na školní rok

Úvod

Dětem ve školní družině jsou nabídnuty různé aktivity - relaxace: čtení pohádek, poslech hudby, hry vedené vychovatelkami. V jarních a podzimních měsících hodně sportujeme na školním hřišti, pouštíme draky, pořádáme sportovní soutěže. V zimních měsících chodíme sáňkovat a bobovat. Pořádáme soutěže v poznávání stop zvířat, stavění sněhuláků, stavění hradů ze sněhu. Hodně chodíme na vycházky poznávat život našeho města, okolí a okolní přírodu. Sledujeme změny v přírodě po celý rok.
Ve školní družině hrajeme divadlo, pořádáme soutěže ve zpěvu, tanci, malujeme podle ročních období, vyrábíme různé dárky rodičům, učitelům, známým.
Ke své činnosti využíváme prostory budovy školy - počítačovou učebnu, tělocvičnu, sál, sociální zařízení, školní hřiště před ZŠ i za ZŠ.
O prostory hřišť se pravidelně staráme - sbíráme odpadky, vyhrabujeme listí a snažíme se svým příkladem vést i ostatní k udržování pořádku v okolí ZŠ.

Dvakrát do roka každé oddělení pořádá akci s názvem Noční družina s přespáním ve škole. Pro děti jsou v této době připraveny bojové hry, soutěže, vaříme si večeři v kuchyňce nebo opékáme vuřty. Na této akci je skoro vždy 100% účast.
Zmíněné aktivity jsou jen zlomkem toho, co dětem naše zařízení poskytuje. Velice si přejeme, aby naše činnost byla stále bohatá a pro děti přitažlivá.

Sportuj ve škole

sportuj ve škole

O-Z-M do škol

SZIF

Olympijský víceboj

sazka

Ocenění

ocenění

Projekty