Základní škola Mšeno
Základní škola Mšeno

Desatero bezpečného chování

Zveřejňujeme desatero, které je materiálem Policie České republiky. Ta toto desatero napsala pro rodiče i pro vyučující na základě událostí z celé ČR, které se dějí a před nimiž by měly být děti opatrné.

Desatero bezpečného chování

V nedávné době došlo v rámci České republiky k několika případům, při kterých neznámé osoby oslovily náhodně děti a vyzývaly je, aby je následovaly nebo nasedly k nim do motorových vozidel. V těchto případech nelze vyloučit, že se jedná o možné pachatele závažné trestné činnosti, kteří se zaměřují na osoby nezletilé a mladistvé.
Policisté z Územního odboru Policie ČR Mělník by touto cestou v rámci prevence kriminality chtěli vyzvat rodiče na Mělnicku, aby svým ratolestem opět připomněli několik zásad bezpečného chování, a to zejména při kontaktu s cizími lidmi.

Neber si od cizích osob žádné dárky a pokud možno, vyhýbej se kontaktu s těmito osobami!

Nesedej si s nikým cizím do motorového vozidla!

Nejezdi autostopem!

Choď do školy vždy bezpečnou cestou, i když je delší! Mimo domov se pohybuj společně s kamarády nebo spolužáky ve větších skupinkách!

Všímej si neznámých a podezřelých lidí v domě, nevstupuj s nimi do výtahu – raději jdi pěšky!

Nesděluj nikomu cizímu adresu trvalého pobytu a další osobní údaje!

Doma otevírej jen známým lidem!

Oznam neprodleně rodičům, ve škole nebo na policii, když tobě nebo kamarádům někdo ubližuje!

- Když se staneš svědkem toho, že tvůj kamarád nastoupil do cizího vozidla nebo odešel s cizím člověkem, pokus se zapamatovat popis této osoby (oblečení, výška, věk) nebo vozidla (státní poznávací značka, barva, výrobce).

- Staneš-li se obětí či svědkem trestného činu, vyhledej ihned pomoc. Věc neprodleně oznam!

Důležitá telefonní čísla:

Tísňová linka ... 112
Policie ČR ... 158
Městská policie ... 156

Těchto několik základních rad a informací může v budoucnu napomoci tomu, že se Vaše děti nebo jejich kamarádi nestanou obětí trestné činnosti.

Sportuj ve škole

sportuj ve škole

Mléko do škol

mléko do škol.

Olympijský víceboj

sazka

Ocenění

ocenění

Projekty

eu_vzdelavani_logoirop_logoeupenize_zs
projekt