Základní škola Mšeno
Základní škola Mšeno

Desatero bezpečného chování

Zveřejňujeme desatero, které je materiálem Policie České republiky. Ta toto desatero napsala pro rodiče i pro vyučující na základě událostí z celé ČR, které se dějí a před nimiž by měly být děti opatrné.

Desatero bezpečného chování

V nedávné době došlo v rámci České republiky k několika případům, při kterých neznámé osoby oslovily náhodně děti a vyzývaly je, aby je následovaly nebo nasedly k nim do motorových vozidel. V těchto případech nelze vyloučit, že se jedná o možné pachatele závažné trestné činnosti, kteří se zaměřují na osoby nezletilé a mladistvé.
Policisté z Územního odboru Policie ČR Mělník by touto cestou v rámci prevence kriminality chtěli vyzvat rodiče na Mělnicku, aby svým ratolestem opět připomněli několik zásad bezpečného chování, a to zejména při kontaktu s cizími lidmi.

Neber si od cizích osob žádné dárky a pokud možno, vyhýbej se kontaktu s těmito osobami!

Nesedej si s nikým cizím do motorového vozidla!

Nejezdi autostopem!

Choď do školy vždy bezpečnou cestou, i když je delší! Mimo domov se pohybuj společně s kamarády nebo spolužáky ve větších skupinkách!

Všímej si neznámých a podezřelých lidí v domě, nevstupuj s nimi do výtahu – raději jdi pěšky!

Nesděluj nikomu cizímu adresu trvalého pobytu a další osobní údaje!

Doma otevírej jen známým lidem!

Oznam neprodleně rodičům, ve škole nebo na policii, když tobě nebo kamarádům někdo ubližuje!

- Když se staneš svědkem toho, že tvůj kamarád nastoupil do cizího vozidla nebo odešel s cizím člověkem, pokus se zapamatovat popis této osoby (oblečení, výška, věk) nebo vozidla (státní poznávací značka, barva, výrobce).

- Staneš-li se obětí či svědkem trestného činu, vyhledej ihned pomoc. Věc neprodleně oznam!

Důležitá telefonní čísla:

Tísňová linka ... 112
Policie ČR ... 158
Městská policie ... 156

Těchto několik základních rad a informací může v budoucnu napomoci tomu, že se Vaše děti nebo jejich kamarádi nestanou obětí trestné činnosti.

Původní web ZŠ Mšeno

Datum a čas

Dnes je neděle, 14. 7. 2024, 10:02:40

Sportuj ve škole

sportuj ve škole

O-Z-M do škol

SZIF

Olympijský víceboj

sazka

Ocenění

ocenění

Projekty