Základní škola Mšeno
Základní škola Mšeno

Logopedie

Co to je?

Logopedie (logo- z lat. slovo, - pedie z řeč., výchova)
- je speciální pedagogická věda, která se zabývá rozvojem, výchovou a vzděláváním osob, stižených vadami a poruchami sdělovacího procesu.
Logoped diagnostikuje vady a.poruchy výslovnosti, poruchy plynulosti (např.koktavost), vývojové vady (opožděný vývoj řeči, dysfazie), poruchy učení (dyslexie atd.), poruchy sluchu různých příčin a rozsahu, poruchy hlasu a následky mozkových příhod či úrazů v oblasti komunikace ( např. afazie). Podle příčin a rozsahu poruchy volí vhodné terapeutické postupy.

Nabídka školy:

Každý rok mají žáčci (po dohodě s rodiči) s vadami řeči možnost využít služby logopedického nácviku nabízené v rámci kroužků.

Děti se pod vedením paní učitelky Mgr.Markéty Palkoskové snaží postupně zbavovat špatné výslovnosti některých hlásek (s, r, ř, l apod.). Nutná je samozřejmě i pomoc rodičů, kteří musí dohlédnout na procvičování doma.

Původní web ZŠ Mšeno

Datum a čas

Dnes je úterý, 25. 6. 2024, 10:57:09

Sportuj ve škole

sportuj ve škole

O-Z-M do škol

SZIF

Olympijský víceboj

sazka

Ocenění

ocenění

Projekty