Základní škola Mšeno
Základní škola Mšeno

Vybavení školy

„Totální“ rekonstrukce školy - 2012

Během prázdnin - 2012 - proběhla ve škole rozsáhlá rekonstrukce ve výši cca 20 milionů korun.

„Totální“ rekonstrukce školy - 2012

Dětské hřiště - nové 2013

V krásném parku před školou bylo vybudováno dětské hřiště s několika stanovišti. Hřiště v parku využívá školní družina, děti čekající na autobus a maminky s dětmi.

Dětské hřiště - nové 2013

ICT vybavení

V průběhu let 2003 - 2008 byly provedeny rozsáhlé změny ve vybavení školy informačními a komunikačními technologiemi.

Klub mladých čtenářů

- šk. rok 2022/2023

Info

Odborné učebny

Slavnostní sál

Chloubou budovy školy je sál, který je využíván k velmi variabilním účelům:

Slavnostní sál

Školní hřiště

Od 1. 6. 2011 v užívání nové hřiště s atletickým oválem a multifunkčním hřištěm.

Školní hřiště

Školní jídelna

20.-22.12.2006 - proběhla v jídelně rekonstrukce výdejové přepážky a vybavení kuchyně

Školní kiosek

Žáci si mohou nakoupit svačinu nebo pití v suterénu budovy směrem k jídelně.

2023

Školní knihovna

V přízemí v pravé části budovy (u družin) je knihovna. Žáci si mohou vypůjčovat knihy v určené hodiny nebo po dohodě s Mgr.Lenkou Tylovou, která se o knihovnu stará.

Školní knihovna

Tělocvična

Prosinec 2017 - Červen 2018

Tělocvična

Učebny v přírodě

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy v rámci rozvojového programu Podpora environmentálního vzdělávání výchovy a osvěty (EVVO) ve školách v roce 2007 schválilo projekt ZŠ Mšeno a poskytlo finanční prostředky ze státního rozpočtu na rok 2007.

Učebny v přírodě

Sportuj ve škole

sportuj ve škole

O-Z-M do škol

SZIF

Olympijský víceboj

sazka

Ocenění

ocenění

Projekty