Základní škola Mšeno
Základní škola Mšeno

Povinnosti služby

Třídní služba

1. V každé třídě se určují dva žáci jako třídní služba zpravidla na dobu 1 vyučovacího týdne (záznam s dostatečným časovým předstihem v příslušné části třídní knihy). Doporučuje se určit služby na několik týdnů dopředu.
2. Dvojice žáků je dle možností vybrána s ohledem na dělení některých předmětů na skupiny tak, aby v každé byl přítomen jeden žák služby.
3. V případě nepřítomnosti ve škole obou žáků služby přebírá její povinnosti po řadě služba následných vyučovacích týdnů.

Povinnosti služby:

1. Pomáhá učiteli dle jeho pokynů a zvyklostí v přípravě pomůcek na hodinu.

2. Nedostaví-li se učitel na vyučovací hodinu nejdéle do 5 minut, oznámí toto neprodleně v kanceláři školy.

3. Na počátku vyučovací hodiny nahlásí učiteli všechny nepřítomné žáky popř. další skutečnosti, které mohou ovlivnit řádný průběh výuky.

4. V průběhu hodiny pomáhá učiteli dle jeho pokynů zajišťovat vyučovací proces (mazání tabule, příprava pomůcek apod.)

5. Po skončení hodiny zajistí uvedení učebny do řádného stavu (smazání tabule, zavření oken, udržení základního pořádku, pomoc učiteli s odnesením pomůcek apod.).

6. Pokud služba předchozí třídy nezajistila uvedení učebny do řádného stavu (viz předchozí odstavec), provede toto před zahájením sama a oznámí vše učiteli, který zajistí ve spolupráci s ostatními učiteli nápravu.

7. Nahlásí učiteli všechny nově zjištěné závady na zařízení učebny.

8. Odpovídá za třídní knihu mezi jednotlivými vyučovacími hodinami (na 1.vyučovací hodinu přináší třídní knihu učitel, z poslední hodiny ji učitel odnáší), dbá na to, aby každý vyučující zapsal do třídní knihy, aby absence byla správně zapsána a vedena.

9. Služba odnáší sešlapané plasty z kmenové třídy dle aktuální situace. Pečuje o nástěnky a květinovou výzdobu ve třídě.

10. V případě neplnění povinností služby se služba prodlužuje.

Datum vložení: 18. 11. 2019 20:36
Datum poslední aktualizace: 18. 11. 2019 20:37
Autor: Správce Webu

Původní web ZŠ Mšeno

Datum a čas

Dnes je čtvrtek, 19. 5. 2022, 23:28:55

Sportuj ve škole

sportuj ve škole

Mléko do škol

mléko do škol.

Olympijský víceboj

sazka

Ocenění

ocenění

Projekty

eu_vzdelavani_logoirop_logoeupenize_zs
projekt