Základní škola Mšeno
Základní škola Mšeno

Měl bych ...

Protože jsem žákyní (žákem) této školy, vím, co pro mě znamená Školní řád

Měl(a) bych:

- se slušně chovat ve všech prostorách školy i mimo ně,
- zdravit dospělé osoby,
- pravidelně se připravovat na vyučování,
- chodit do školy včas a slušně upravený/á,
- vážit si nejen svých věcí, ale i věcí spolužáků a majetku školy,
- dbát na pořádek a čistotu nejen na svém místě, ale i v dalších prostorách školy a v jejím okolí,
- rodičům připomenout, aby mě v případě mé nepřítomnosti ve škole vždy včas omluvili,
- plnit všechny pokyny vyučujících a dodržovat povinnosti služby (když mi bude přidělena).

Neměl(a) bych:

- zapomínat pomůcky a domácí úkoly,
- nosit do školy předměty, které mohou ohrozit mé zdraví a zdraví spolužáků,
- nosit do školy drahé věci a ani více peněz, než potřebuji,
- nosit ve škole sportovní obuv s černou podešví - chráním tím také své zdraví,
- vstupovat do kabinetů a sborovny bez souhlasu vyučujícího,
- přisvojovat si věci, které mi nepatří.

Čemu se musím vyhnout:

- všem projevům ponižování a ubližování spolužákům,
- kouření,
- užívaní drog a dalších škodlivých látek,
- ohrožení svého zdraví a zdraví svých spolužáků (proto se nevykláním z oken, nesahám na elektrické přístroje,...),
- vzdálení se ze školy v průběhu vyučování bez souhlasu vyučujících.

Co za to očekávám od dospělých:

- slušné chování a jednání se mnou,
- že všechny jejich pokyny budou rozumné a splnitelné,
- že pro mě budou svým chováním a vystupováním vzorem a autoritou,
- že budou mít pochopení pro mé starosti a problémy,
- že jim budu moci sdělit svá trápení,
- že vyslechnou mé oprávněné námitky a připustí rozumnou diskuzi.


Poznámka:
Plné znění Školního řádu si mohu přečíst u své paní učitelky (svého pana učitele) nebo na www.zsmseno.cz

Datum vložení: 18. 11. 2019 20:34
Datum poslední aktualizace: 18. 11. 2019 20:35
Autor: Správce Webu

Původní web ZŠ Mšeno

Datum a čas

Dnes je čtvrtek, 19. 5. 2022, 23:30:38

Sportuj ve škole

sportuj ve škole

Mléko do škol

mléko do škol.

Olympijský víceboj

sazka

Ocenění

ocenění

Projekty

eu_vzdelavani_logoirop_logoeupenize_zs
projekt