Základní škola Mšeno
Základní škola Mšeno

Přijímací řízení na SŠ - platné k 1. 11. 2023

Informační web - PŘIJÍMACÍ ZKOUŠKY NA STŘEDNÍ ŠKOLY - JARO 2024 

Přijímací řízení pro letošní žáky 9.AB (duben 2024)

1. INFORMACE ke změnám od 1. 1. 2024

ODKAZ na web MŠMT - informace

prijimacky.cermat.cz

Cermat spustil mobilní aplikaci na trénování v testech - tau.cermat.cz

U talentových zkoušek u uměleckých oborů je termín konání tohoto typu zkoušky stanoven v pracovních dnech v období od 2. ledna do 15. ledna 2024. Pro talentové zkoušky do oboru vzdělání Gymnázium se sportovní přípravou v pracovních dnech od 2. ledna do 15. února 2024. Do oborů vzdělání v konzervatoři se talentová zkouška koná v pracovních dnech od 15. ledna 2024 do 31. ledna 2024. Přihlášky již odevzdány k 30. 11. 2023, výsledky vyhlášeny do 15. 2. 2024.

do 31. 1. 2024 - ředitelé středních škol vyhlásí 1. kolo přijímacího řízení a jejich podobu

ředitel školy rozhodne:
- zda  se bude konat jednotná přijímací zkouškaJPZ (stejný model CERMAT - matematika a český jazyk - jako v předchozích letech) nebo školní příjímací zkouška - termín pro školní přijímací zkoušky v oborech vzdělání bez talentové zkoušky a bez maturitní zkoušky je stanoven v pracovních dnech v období od 22. do 30. dubna 2024
- podobu kriterií přijímání pro 1. kolo přijímacího řízení  
- za jakých podmínek přijímací zkoušky neproběhnou - platí jen pro letošní rok

do konce února, nejpozději 1. 3. 2024 odevzdaná přihláška
V případě čtyřletých oborů vzdělání s maturitní zkouškou uchazeč podává přihlášku na dvě školy, podávání dvou přihlášek (uchazeč se může přihlásit na 2 obory vzdělání i jedné školy), Termín pro podání přihlášky pro první kolo zůstává zachován na 1. března 2024.

do 15. 3. 2024 - vydávání zápisového lístku základní školou nebo krajským úřadem a možnost uplatnění zápisového lístku je jen jednou,

12. a 15. 4.  - konání Jednotných přijímacích zkoušek JPZ 

- model CERMAT - matematika a český jazyk - jako v předchozích letech
16. - 17. 4. - konání Jednotných přijímacích zkoušek JPZ na víceletá gymnázia
...... 4. - konání školních přijímacích zkoušek do 1. ročníku SŠ
....... 4. - konání přijímacích zkoušek do SOU, pokud jsou vypsány
do 28. 4. - vyhodnocení JPZ a předání výsledků školám
do 30. 4. - Vyhlášení výsledků přijímacích zkoušek a vyhlášení výsledku přijímacího řízení ke střednímu vzdělávání u přijatých uchazečů formou vydání seznamu přijatých uchazečů i zasílání písemného rozhodnutí jen nepřijatým uchazečům
do 10 dnů od vyhlášení výsledků - Odevzdávání zápisového lístku, po vyhlášení výsledků potvrzení zájmu o školu zápisovým lístkem přijatým uchazečem do 10 pracovních dnů ode dne oznámení o přijetí 
29. a 30. 4. 2024 - náhradní termín konání JPZ pro všechny obory

Web MŠMT s aktuálními informacemi

ODKAZ na web MŠMT s platnými informacemi pro tento školní rok, kde najdete i formuláře přihlášek v různých formátech 

Informace

VIRTUÁLNÍ VELETRH středních škol Středočeského kraje. Kromě dalších zajímavých informací najdete na portále také termíny online dní otevřených dveří některých škol. 

Odkaz na Virtuální veletrh středních škol Středočeského kraje: http://www.khkstrednicechy.cz/virtualniveletrh/ 

Další portály pro orientaci v problematice SŠ:

  1. https://www.stredniskoly.cz/
  2. https://www.atlasskolstvi.cz/stredni-skoly
  3. https://www.infoabsolvent.cz/
  4. www.statusstudenta.cz
  5. www.emiero.cz
  6. www.job-hub.cz

Střední školy - Přijímací řízení a přehledně zpracovaný webový portál

Infoabsolvent.cz - rádce a inspirace ve výběru střední školy

Kam po devítce - webový průvodce a brožura v pdf

Letáček k 6. 10. 2023

Původní web ZŠ Mšeno

Datum a čas

Dnes je sobota, 25. 5. 2024, 12:32:33

Sportuj ve škole

sportuj ve škole

O-Z-M do škol

SZIF

Olympijský víceboj

sazka

Ocenění

ocenění

Projekty