Základní škola Mšeno
Základní škola Mšeno

Informace pro strávníky - 1. 9. 2023

Vážení rodiče, vážení strávníci!

Zasíláme Vám několik informací o školním stravování ve školní jídelně ZŠ Mšeno ve školním roce 2023/2024.

1. Vařit začínáme ve středu 6. září 2023.

2. Ceny obědů jsou následující - platné již od 1. 3. 2023:

• Strávníci 7 - 10 let ... 38,- Kč
• Strávníci 11 - 14 let ... 39,- Kč
• Strávníci 15 a více ... 40,- Kč
• Cizí strávníci ... 70,- Kč

Tyto ceny stravného platí již od 1. 3. 2023. Žáci a vlastní zaměstnanci hradí pouze finanční normu na potraviny.  U cizích strávníků jsou zde připočítány ještě režijní a mzdové náklady. V průběhu školního roku však může dojít k úpravě ceny stravného.

3. Žádáme Vás o včasné placení obědů, které je nutno hradit předem, nikoliv zpětně!! Na počátku školního roku obdrží přihlášky ke stravování pouze noví žáci. Přihláška platí po celou dobu školní docházky.

4. Stravné je možné platit v hotovosti přímo ve školní jídelně nebo na účet číslo 163347076 / 0600. Do poznámky pro příjemce je nezbytně nutné uvést příjmení a třídu dítěte a variabilní symbol 30,  jinak platba nebude správně přiřazena. Pro placení obdržíte lístečky s částkou k zaplacení, a to začátkem září na měsíc září a vždy na začátku každého nového měsíce bude lístek nový. Platbu proveďte ihned po obdržení. Pro hotovostní platby tyto lístečky prosíme neztrácejte a choďte s nimi do školní jídelny při placení. Zde Vám budou potvrzeny jako doklad o zaplacení stravného.

5. Dbejte na včasné odhlašování obědů a včasné přihlašování, jakož i hlášení různých změn ve stravování. Toto je věcí rodičů a strávníků samotných. Pouze řádně a včas odhlášené obědy budou odečteny z platby stravného.

6. V případě nepřítomnosti strávníka (návštěva u lékaře, nemoc apod.) není-li oběd den předem odhlášen nebo není možné jej odhlásit, může tento neodhlášený oběd odebrat např. rodinný příslušník do jídlonosiče. První den nemoci lze oběd vydat domů, avšak po dobu nemoci nebo nepřítomnosti žáka ve škole nelze vydávat stravu domů, neboť podle školského zákona č. 561/2004 Sb. § 122 odst. 2... „...má dítě nárok na školní stravování pouze po dobu pobytu ve škole.“ Tyto obědy se vydávají v době od 11.00 – 11.15 hodin s výdejem pro cizí strávníky. Ve výjimečných případech lze jídlo vydat po předchozí domluvě i v mimo určenou dobu výdeje. Jídlo vydané do jídlonosiče je určeno k okamžité spotřebě. Strávníci konzumují jídla podávaná v rámci školního stravování ve školní jídelně viz § 2 odst. 7 vyhlášky 107/2005 o školním stravování. Právní předpis č. 272/2021 Sb., kterým se mění vyhláška 107/2005 Sb. o školním stravování, ve znění pozdějších předpisů s účinností od 1. 9. 2021. Ředitel školy má právo vyloučit žáka ze stravování dle školského zákona č. 561/2004 Sb. § 31 odst. 2 a 3.

Bližší informace ve školní jídelně ZŠ Mšeno č. tel. 315 693 204.
E-mail: jidelnazsmseno@seznam.cz
Ve Mšeně dne 1. září 2023 (změna stravného od 1. 3. 2023)
Dana Dlouhá, vedoucí školní jídelny

Původní web ZŠ Mšeno

Datum a čas

Dnes je úterý, 25. 6. 2024, 10:15:25

Sportuj ve škole

sportuj ve škole

O-Z-M do škol

SZIF

Olympijský víceboj

sazka

Ocenění

ocenění

Projekty