Základní škola Mšeno
Základní škola Mšeno

SIPVZ 2007- postesk

SIPVZ 2007- postesk

Přínos rozvojového programu

Kladem programu je částečné uhrazení nákladů na připojení do internetu, licencí nástrojů pro zabezpečení informačních zdrojů a koupě počítače do učebny. Z celkových výdajů ZŠ Mšeno na SIPVZ v roce 2007 činila dotace v rámci tohoto programu 7%.
K zamyšlení je, zda se vůbec jedná Rozvojový program. Jestliže výše celkové dotace pokryje v našem případě pouze 7% a ostatní zdroje si musí škola obstarat ze svého rozpočtu či mimo něj,což je určitě správné, ale rozhodně se nejedná o podporu v rámci SIPVZ. Spíše to je příspěvek jako, že se něco pro školy našlo. Nejsem si jist zda škrtání v této oblasti rozpočtu je krokem vpřed či zpět do 20.století. Jedná se ještě o státní informační politiku ve vzdělávání?

Splnění požadavků školy na rozvojový program

Program na podporu pokrytí konektivity škol v rámci SIPVZ v roce 2007 je malým a nepodařeným pokusem o nápravu chyb, vzniklých vyškrtáním výdajů na SIPVZ ze státního rozpočtu. Možnosti základních škol na získání mimorozpočtových zdrojů financí jsou značně omezené (především ve školách mimo měst). ZŠ jsou velmi závislé na hospodaření zřizovatele a státní podpoře v podobě dotačních programů. Proklamace vlády o podpoře školství a vzdělávání velmi rychle zapadly v zapomnění. Oblast ICT se vyvíjí obrovským tempem a nároky na obnovu a upgrade techniky a dalšího vybavení se neustále zvyšují. ZŠ nemohou, za současného stavu, tyto modernizace ve vývoji stíhat implementovat vzhledem ke svým omezeným finančním možnostem. SIPVZ je minulostí, protože 10 500,- Kč v průměru na školu nemůže být chápáno jako systémový krok státu v rámci Rozvojového programu.
Dle rčení „Člověk by se měl spokojit i s málem“, by mohla zavládnout spokojenost. Finance na SIPVZ v roce 2007 poskytnuty byly.
Všem by nám ale mělo jít o úroveň vzdělávacího procesu, a se zastaralým a překonaným technickým vybavením škol se příliš modernizovat vzdělávání nedá.

Páni ministři a poslanci zamyslete se ...... (občas)

EU peníze školám 2010-2013 - snaha o řešení, ale státní koncepce chybí.

Datum vložení: 21. 3. 2012 0:00
Datum poslední aktualizace: 11. 11. 2019 9:16
Autor: Správce Webu

Sportuj ve škole

sportuj ve škole

O-Z-M do škol

SZIF

Olympijský víceboj

sazka

Ocenění

ocenění

Projekty