Základní škola Mšeno
Základní škola Mšeno

Informace pro strávníky - 1. 9. 2022

Vážení rodiče, vážení strávníci!

Zasíláme Vám několik informací o školním stravování ve školní jídelně ZŠ Mšeno ve školním roce 2022/2023.

1. Vařit začínáme v pondělí 5. září 2022.

2. Ceny obědů jsou následující - pozor změny:

• Strávníci 7 - 10 let ... 28,- Kč
• Strávníci 11 - 14 let ... 29,- Kč
• Strávníci 15 a více ... 30,- Kč
• Cizí strávníci ... 60,- Kč

Ceny stravného se zvýšily o 4,- Kč u žáků a vlastních zaměstnanců, kteří hradí pouze finanční normu na potraviny. U cizích strávníků jsou zde připočítávány ještě režijní a mzdové náklady. V průběhu školního roku však může dojít k úpravě ceny stravného.

3. Žádáme Vás o včasné placení obědů, které je nutno hradit předem, nikoliv zpětně!! Na počátku školního roku obdrží přihlášky ke stravování pouze noví žáci. Přihláška platí po celou dobu školní docházky.

4. Stravné je možné platit v hotovosti přímo ve školní jídelně nebo na účet číslo 163347076 / 0600. Pro placení obdržíte lístečky s částkou k zaplacení, a to začátkem září na měsíc září a vždy na začátku každého nového měsíce bude lístek nový. Platbu proveďte ihned po obdržení. Pro hotovostní platby tyto lístečky prosíme neztrácejte a choďte s nimi do školní jídelny při placení. Zde Vám budou potvrzeny jako doklad o zaplacení stravného.

5. Dbejte na včasné odhlašování obědů a včasné přihlašování, jakož i hlášení různých změn ve stravování. Toto je věcí rodičů a strávníků samotných. Pouze řádně a včas odhlášené obědy budou odečteny z platby stravného.

6. V případě nepřítomnosti strávníka (návštěva u lékaře, nemoc apod.) není-li oběd den předem odhlášen nebo není možné jej odhlásit, může tento neodhlášený oběd odebrat např. rodinný příslušník do jídlonosiče. První den nemoci lze oběd vydat domů, avšak po dobu nemoci nebo nepřítomnosti žáka ve škole nelze vydávat stravu domů, neboť podle školského zákona č. 561/2004 Sb. § 122 odst. 2... ...má dítě nárok na školní stravování pouze po dobu pobytu ve škole. Tyto obědy se vydávají v době od 11 – 11.15 hodin s výdejem pro cizí strávníky. Ve výjimečných případech lze jídlo vydat po předchozí domluvě i v mimo určenou dobu výdeje. Jídlo vydané do jídlonosiče je určeno k okamžité spotřebě. Strávníci konzumují jídla podávaná v rámci školního stravování ve školní jídelně viz § 2 odst. 7 vyhlášky 107/2005 o školním stravování. Ředitel školy má právo vyloučit žáka ze stravování dle školského zákona č. 561/2004 Sb. § 31 odst. 2 a 3.

Bližší informace ve školní jídelně ZŠ Mšeno č. tel. 315 693 204.
E-mail: jidelnazsmseno@seznam.cz
Ve Mšeně dne 1. září 2022
Dana Dlouhá, vedoucí školní jídelny

Sportuj ve škole

sportuj ve škole

O-Z-M do škol

SZIF

Olympijský víceboj

sazka

Ocenění

ocenění

Projekty

eu_vzdelavani_logoirop_logoeupenize_zs
projekt