Základní škola Mšeno
Základní škola Mšeno

Volby do Školské rady - zástupce rodičů a pedagogů

Info

5. 1. 2022 - za zákonné zástupce
10. 11. 2021 - za pedagogy

VOLBY -  ŠKOLSKÁ RADA – 21. 12. 2021 až 5. 1. 2022 

Na ZŠ Mšeno je Školská rada zřízena dle zákona § 167 odst.2 zákona č.561/2004 Sb.

(dle uvedeného zákona je volena Školská rada na 3 roky). Volba členů Školské rady za zákonné zástupce nezletilých žáků, čl. 4

Dne 21.12.2021 – 5.1.2022  proběhly na ZŠ Mšeno nové volby do Školské rady – formou školního informačního systému: Škola Online  - volba 1 člena z řad rodičů (volba za J. Kolumpkovou)

Postup voleb:

1/ Přípravnému výboru byli navrženi 3 kandidáti na členství ve Školské radě.

Přípravný výbor: Mgr. Hana Nečasová, Mgr. Zdeňka Vyhlasová, Mgr. Martina Klementová

Navržené osoby:

Aulická Miluše, Kolumpková Jana, Mahelka Karel

2/ Volby: Oprávněné osoby volí své zástupce tajným hlasováním formou ŠIS Škola Online, kterého se má zúčastnit alespoň jedna pětina všech oprávněných osob.

Volby proběhly v období od 21. 12. 2021 do 5. 1. 2022, voleb se zúčastnilo 72 voličů. Po překontrolování a sečtení volebních hlasů a na základě získaných hlasů byl zvolen tento kandidát:

Aulická Miluše (26 hlasů)

Na dalších místech:
Kolumpková Jana (24 hlasů), Mahelka Karel (22 hlasů)

Za přípravný výbor: Mgr.Hana Nečasová, Mgr.Zdeňka Vyhlasová, Mgr. Martina Klementová

Ve Mšeně: 6. 1. 2022

VOLBY -  ŠKOLSKÁ RADA – 10. 11. 2021

Na ZŠ Mšeno je Školská rada zřízena dle zákona § 167 odst.2 zákona č.561/2004 Sb. (dle uvedeného zákona je volena Školská rada na 3 roky). Volba členů Školské rady za pedagogické pracovníky školy, čl. 5

Dne 10.11.2021 proběhly na ZŠ Mšeno nové volby do Školské rady.

Postup voleb:

1/ Oprávněné osoby (všichni členové pedagogického sboru) navrhují přípravnému výboru kandidáty na členství ve Školské radě.

Přípravný výbor: Mgr. Hana Nečasová, Mgr. Zdeňka Vyhlasová, Mgr. Martina Klementová .

Navržení kandidáti:

Dvorščík Š., Kaulerová V., Kůtek J., Kůtková R., Malá E., Nečasová R., Podpěrová V., Podpěra J., Kratochvílová E., Vaňková M., Procházková P.

2/ Volby:

Volby proběhly 10. 11. 2021 za účasti všech členů pedagogického sboru, a to tajnou volbou – (viz. prezenční listina)

Volby proběhly podle platných pravidel a jsou tedy platné. Po překontrolování a sečtení volebních lístků a na základě získaných hlasů byli zvoleni tito kandidáti:

Mgr. Kaulerová V. – 20 hlasů

Mgr. Malá  E. –19 hlasů

Za přípravný výbor: Mgr. Martina Klementová, Mgr. Hana Nečasová, Mgr. Zdeňka Vyhlasová

Ve Mšeně 11. 11. 2021

Datum vložení: 11. 1. 2022 18:36
Datum poslední aktualizace: 11. 1. 2022 18:47
Autor: Správce Webu

Původní web ZŠ Mšeno

Datum a čas

Dnes je sobota, 25. 5. 2024, 12:37:52

Sportuj ve škole

sportuj ve škole

O-Z-M do škol

SZIF

Olympijský víceboj

sazka

Ocenění

ocenění

Projekty