Základní škola Mšeno
Základní škola Mšeno

Informace k zápisu dětí do 1. třídy pro školní rok 2024/2025

Zápis

úterý 16. a středa 17. 4. 2024

Zápis do 1. ročníku základního vzdělávání proběhne dle § 36 odst. 4 školského zákona od 1. dubna do 30. dubna 2024. Termín zápisu v Základní škole Mšeno je stanoven na: 

úterý 16. dubna a středu 17. dubna 2024.

Zápis žáků do 1. ročníku základní školy proběhne v souladu s § 36 a § 37 zákona č. 561/2004 Sb. (školský zákon). Zapsány budou všechny děti, které dovrší 6 let věku do 31. 8. 2024, a děti, které měly povoleny odklad školní docházky. Dítě, které dosáhne šestého roku věku v době od září 2024 do konce června 2025, může být přijato k plnění povinné školní docházky, je-li přiměřeně tělesně i duševně vyspělé (bližší podrobnosti viz školský zákon).

Zápis do ZÁKLADNÍ ŠKOLY Mšeno se koná:

 • Út - 16. 4. 2024 – převážně pro děti, které mají trvalé bydliště ve Mšeně
 • St - 17. 4. 2024 – převážně pro děti, které mají trvalé bydliště v okolních obcích
 • Přijímací řízení - do 30 dní od podání žádosti v ZŠ (rodiče obdrží informaci, zda je dítě přijato, či nikoliv)

K zápisu budete vyzváni osobní pozvánkou s datem a časem konání.

K zápisu si vezměte prosím s sebou:

 • řádně vyplněnou žádost (Žádost o přijetí dítěte k základnímu vzdělávání NEBO Žádost o odklad povinné školní docházky) – v případě, že nemáte přístup k internetu, obdržíte všechny dokumenty ve škole u zápisu
 • rodný list dítěte
 • doklad o trvalém pobytu dítěte (pokud se liší od trvalého pobytu zákonných zástupců)
 • průkaz zdravotního pojištění dítěte
 • občanský průkaz zákonného zástupce (zákonných zástupců)
 • cestovní pas a povolení k pobytu (týká se pouze cizinců)
 • rozhodnutí o povolení odkladu školní docházky (týká se pouze dětí, které dostaly vloni odklad školní docházky pro školní rok 2023/2024)
 • pokud budete žádat o odklad školní docházky pro školní rok 2024/2025, budete potřebovat doporučující posouzení příslušného školského poradenského zařízení a odborného lékaře (nebo klinického psychologa)

Děti budou přijímány podle kritérií:

 1. Přednostně budou přijaty děti s trvalým pobytem ve školském obvodu školy (spádový obvod školy), v případě cizinců s místem pobytu ve spádovém obvodu školy. A dále děti z obcí s uzavřenou smlouvou se zřizovatelem.
 2. V případě, že volná kapacita školy dovolí přijímat děti mimo spádový obvod školy, budou přijaty i tyto děti. Pokud by zájem převyšoval stanovenou kapacitu, rozhodne los.

Odklad povinné školní docházky:

O odklad pro školní rok 2024/2025 je nutno požádat v době zápisu, tj. 16. 4. nebo 17. 4. 2024.

Rodiče (zákonní zástupci), kteří žádají o odklad školní docházky svého dítěte na školní rok 2024/2025, předloží u zápisu do 1. ročníku souhlasné vyjádření pedagogicko-psychologické poradny a dětského lékaře nebo klinického psychologa. Je tedy nutné ještě před zápisem navštívit:

 1. Dětského lékaře (příp. klinického psychologa)
 2. Pedagogicko-psychologickou poradnu.

Výše uvedené je třeba řešit s dostatečným časovým předstihem z důvodu velké vytíženosti PPP. Pokud doporučující posouzení nemáte dořešené, přineste k zápisu vyplněný formulář žádosti o odklad, posouzení dodáte později.

Bližší informace:

Mgr. Jiřina Trunková, ředitelka školy – telefon 315693140; zs.mseno@seznam.cz

Děkujeme a těšíme se.

Formuláře ke stažení zde níže: 

 

 

Přílohy

Zápisní líst

Zápisní list.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 198,11 kB

Žádost o přijetí dítěte k základnímu vzdělávání

Žádost o přijetí.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 390,1 kB

Informovaný souhlas pro rodiče žáka

Informovaný souhlas - pro rodiče.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 271,11 kB

Žádost o odklad povinné školní docházky

Žádost o odklad PŠD.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 184,14 kB
Datum vložení: 4. 3. 2024 20:35
Datum poslední aktualizace: 11. 3. 2024 23:44
Autor: Správce Webu

Původní web ZŠ Mšeno

Datum a čas

Dnes je sobota, 25. 5. 2024, 12:43:53

Sportuj ve škole

sportuj ve škole

O-Z-M do škol

SZIF

Olympijský víceboj

sazka

Ocenění

ocenění

Projekty