Základní škola Mšeno
Základní škola Mšeno

Přijímací řízení na SŠ - platné od 5. 1.2021

Přijímací řízení pro letošní žáky 9.AB (květen 2021)

ODKAZ na web MŠMT - nejnovější informace

U talentových zkoušek u uměleckých oborů (konzervatoří), je hlavní změnou prodloužení období konání tohoto typu zkoušky, a to v pracovních dnech v období od 2. ledna až do 31. ledna 2021. Přihlášky již odevzdány k 30. 11. 2020, výsledky vyhlášeny do 15. 2. 2021

do 31. 1. 2021 - ředitelé středních škol vyhlásí 1. kolo přijímacího řízení a jejich podobu

ředitel školy rozhodne:
- zda  se bude konat jednotná přijímací zkouškaJPZ (stejný model CERMAT - matematika a český jazyk - jako v předchozích letech) nebo školní příjímací zkouška (školní přijímací zkouška může proběhnout také distančním způsobem). 
- podobu kriterií přijímání pro 1. kolo přijímacího řízení  
- za jakých podmínek přijímací zkoušky neproběhnou - platí jen pro letošní rok

do konce února, nejpozději 1. 3. 201 odevzdaná přihláška
V případě čtyřletých oborů vzdělání s maturitní zkouškou uchazeč podává přihlášku na dvě školy, podávání dvou přihlášek (uchazeč se může přihlásit na 2 obory vzdělání i jedné školy), Termín pro podání přihlášky pro první kolo zůstává zachován na 1. března 2021.

do 8. 3. 2021 -

Ředitel střední školy může rozhodnout o nekonání přijímacích zkoušek - počet přihlášených nepřesáhl počet přijímaných (pokud to bylo uvedeno v kritériích zveřejněných do 31.1.2021) a rozhodne o přijetí uchazečů bez konání zkoušky. Žáci se obdrží do 19. března rozhodnutí.

do 15. 3. 2021 - 
vydávání zápisového lístku základní školou nebo krajským úřadem a možnost uplatnění zápisového lístku je jen jednou,

(12. - 13. 4.) ... 3. - 4. 5.  - konání Jednotných přijímacích zkoušek JPZ - ÚPRAVA (stejný model CERMAT - matematika a český jazyk - jako v předchozích letech)
14. - 15. 4. - konání Jednotných přijímacích zkoušek JPZ na víceletá gymnázia
12. - 28. 4. - konání školních přijímacích zkoušek do 1. ročníku SŠ
22. - 30. 4. - konání přijímacích zkoušek do SOU, pokud jsou vypsány
do 28. 4. - vyhodnocení JPZ a předání výsledků školám
do 30. 4. - Vyhlášení výsledků přijímacích zkoušek a vyhlášení výsledku přijímacího řízení ke střednímu vzdělávání u přijatých uchazečů formou vydání seznamu přijatých uchazečů i zasílání písemného rozhodnutí jen nepřijatým uchazečům
do 10 dnů od vyhlášení výsledků - Odevzdávání zápisového lístku, po vyhlášení výsledků potvrzení zájmu o školu zápisovým lístkem přijatým uchazečem do 10 pracovních dnů ode dne oznámení o přijetí 
12. a 13. 5. - náhradní termín konání JPZ

Web MŠMT s aktuálními informacemi

Opatreni-obecne-povahy-prijimaci-rizeni.pdf - platné od 5. 1.2021

termíny: 12. a 13. 4. 2021

ODKAZ na web MŠMT s platnými informacemi pro tento školní rok, kde najdete i formuláře přihlášek v různých formátech 

Informace

VIRTUÁLNÍ VELETRH středních škol Středočeského kraje. Kromě dalších zajímavých informací najdete na portále také termíny online dní otevřených dveří některých škol. 

Odkaz na Virtuální veletrh středních škol Středočeského kraje: http://www.khkstrednicechy.cz/virtualniveletrh/ 

Další portály pro orientaci v problematice SŠ:

  1. https://www.stredniskoly.cz/,
  2. https://www.atlasskolstvi.cz/stredni-skoly
  3. https://www.infoabsolvent.cz/

Střední školy - Přijímací řízení a přehledně zpracovaný webový portál

Infoabsolvent.cz - rádce a inspirace ve výběru střední školy

Sportuj ve škole

sportuj ve škole

Mléko do škol

mléko do škol.

Olympijský víceboj

sazka

Ocenění

ocenění

Projekty

eu_vzdelavani_logoirop_logoeupenize_zs