Základní škola Mšeno
Základní škola Mšeno

Přijímací řízení na SŠ - platné k 31. 12. 2022

Přijímací řízení pro letošní žáky 9.AB (duben 2023)

ODKAZ na web MŠMT - nejnovější informace

prijimacky.cermat.cz

U talentových zkoušek u uměleckých oborů je termín konání tohoto typu zkoušky stanoven v pracovních dnech v období od 2. ledna do 15. ledna 2023. Do oborů vzdělání v konzervatoři se talentová zkouška koná v pracovních dnech od 15. ledna 2023 do 31. ledna 2023. Přihlášky již odevzdány k 30. 11. 2022, výsledky vyhlášeny do 15. 2. 2023

do 31. 1. 2023 - ředitelé středních škol vyhlásí 1. kolo přijímacího řízení a jejich podobu

ředitel školy rozhodne:
- zda  se bude konat jednotná přijímací zkouškaJPZ (stejný model CERMAT - matematika a český jazyk - jako v předchozích letech) nebo školní příjímací zkouška (školní přijímací zkouška může proběhnout také distančním způsobem). 
- podobu kriterií přijímání pro 1. kolo přijímacího řízení  
- za jakých podmínek přijímací zkoušky neproběhnou - platí jen pro letošní rok

do konce února, nejpozději 1. 3. 2023 odevzdaná přihláška
V případě čtyřletých oborů vzdělání s maturitní zkouškou uchazeč podává přihlášku na dvě školy, podávání dvou přihlášek (uchazeč se může přihlásit na 2 obory vzdělání i jedné školy), Termín pro podání přihlášky pro první kolo zůstává zachován na 1. března 2023.

do 15. 3. 2023 - vydávání zápisového lístku základní školou nebo krajským úřadem a možnost uplatnění zápisového lístku je jen jednou,

13. - 14. 4.  - konání Jednotných přijímacích zkoušek JPZ 

- model CERMAT - matematika a český jazyk - jako v předchozích letech
17. - 18. 4. - konání Jednotných přijímacích zkoušek JPZ na víceletá gymnázia
12. - 28. 4. - konání školních přijímacích zkoušek do 1. ročníku SŠ
22. - 30. 4. - konání přijímacích zkoušek do SOU, pokud jsou vypsány
do 28. 4. - vyhodnocení JPZ a předání výsledků školám
do 30. 4. - Vyhlášení výsledků přijímacích zkoušek a vyhlášení výsledku přijímacího řízení ke střednímu vzdělávání u přijatých uchazečů formou vydání seznamu přijatých uchazečů i zasílání písemného rozhodnutí jen nepřijatým uchazečům
do 10 dnů od vyhlášení výsledků - Odevzdávání zápisového lístku, po vyhlášení výsledků potvrzení zájmu o školu zápisovým lístkem přijatým uchazečem do 10 pracovních dnů ode dne oznámení o přijetí 
10. 5. a 11. 5. 2023 - náhradní termín konání JPZ pro všechny obory

Web MŠMT s aktuálními informacemi

termíny: 13. a 14. 4. 2023

ODKAZ na web MŠMT s platnými informacemi pro tento školní rok, kde najdete i formuláře přihlášek v různých formátech 

Informace

VIRTUÁLNÍ VELETRH středních škol Středočeského kraje. Kromě dalších zajímavých informací najdete na portále také termíny online dní otevřených dveří některých škol. 

Odkaz na Virtuální veletrh středních škol Středočeského kraje: http://www.khkstrednicechy.cz/virtualniveletrh/ 

Další portály pro orientaci v problematice SŠ:

  1. https://www.stredniskoly.cz/
  2. https://www.atlasskolstvi.cz/stredni-skoly
  3. https://www.infoabsolvent.cz/
  4. www.statusstudenta.cz
  5. www.emiero.cz
  6. www.job-hub.cz

Střední školy - Přijímací řízení a přehledně zpracovaný webový portál

Infoabsolvent.cz - rádce a inspirace ve výběru střední školy

Kam po devítce - webový průvodce a brožura v pdf

IPS Mělník pořádá 24. 10. 2022 od 15:00 informační schůzku pro rodiče o volbě povolání.

Původní web ZŠ Mšeno

Datum a čas

Dnes je úterý, 30. 5. 2023, 7:47:15

Sportuj ve škole

sportuj ve škole

O-Z-M do škol

SZIF

Olympijský víceboj

sazka

Ocenění

ocenění

Projekty

eu_vzdelavani_logoirop_logoeupenize_zs
projekt