Nový web - spuštění odloženo

Vzhledem k tomu, že od 9. 4. 2019 vstoupil v platnost a účinnost nový zákon č. 99/2019 Sb., o přístupnosti internetových stránek a mobilních aplikací a o změně zákona č. 365/2000 Sb., o informačních systémech veřejné správy a o změně některých dalších zákonů, veznění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o přístupnosti“), kterým se transponuje směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/2102 ze dne 26. října 2016 o přístupnosti internetových stránek a mobilních aplikací subjektů veřejného sektoru, dochází v oblasti přístupnosti internetových stránek k některým změnám, jež se dotýkají povinností zákonem stanovených povinných subjektů dle § 3 zákona o přístupnosti.

Internetové stránky a mobilní aplikace povinných subjektů musí být na základě směrnice 2016/2102 pro své uživatele vnímatelné, ovladatelné, srozumitelné a stabilní.

Bude proveden rozbor a konzultace nad webovou prezentací školy tak, aby splňovala výše uvedené paragrafy.

Přesunutí domény proběhlo kvůli splnění kritérií daných pro standard konektivity při realizaci projektu IROP.  

Původní webové stránky na old.zsmseno.cz

AKTUALITY

PRO RODIČE

13. 11. 2019 od 15.30 hod. - třídní schůzky

PRO ŽÁKY
Z JÍDELNY

DOKUMENTY

Školní řád od 2. 9. 2019

DRUŽINA
ROZVRHY O ŠKOLE

ŠKOLA OnLINE

 

Školní e-mail

Školní e-mail

Vstup do Učebny - Classroom

Učebna - Classroom 

 Škola OnLine